Kliniske studier

Bakgrunn

 

Medisinsk Forsker (PhD)

 

 • Utfyllende medisinsk utøver (ernæring, naturmedisin, urte, akupunktur)

   

 • Forskning innen komplementær medisin

   

 • Dermatologi siden 1981

   

 • Omfattende kunnskap og bruk av urtemedisin

   

Bakgrunn

 

Min visjon er å gjøre komplementær medisin, spesielt komplementær dermatologi, akseptert som en effektiv alternativ behandling, basert på vitenskapelig forskning og kliniske studier

 

Min interesse og forskning rundt Psoriasis begynte i 1983 etter å ha sett en nær venn lide av denne tilstanden. Det ble klart at lokale / systemiske stoffer alene ikke ga lengre perioder med signifikant bedring.

 

Behandlings protokoller

 

 • Identifisere provoserende faktorer som forverrer tilstanden

   

 • Tilpasse behandlingen og adressere provoserende faktorer

   

 • for øyeblikket 32 topiske og 12 systemiske TGA oppført for behandling av forskjellige hudtilstander

 

 • Behandlings protokoller

   

 • 93 Hudleger i Europa bruker våre behandlingsprotokoller

   

Bakgrunn

 

 • Involvert i mange kliniske studier, utført i Australia, Europa og Kina.

   

 • Selv om jeg ikke er utdannet hudlege, har jeg jobbet og samarbeidet (inkludert besøksrettigheter ved sykehus) med mange professorer i Dermatologi inkludert:

   

- Prof. Jana Hercogová & Prof. Frantisek Novotný (Praha - Tsjekkia)

 

- Prof. Dubertret (Paris, Frankrike)

 

- Prof. Sterry (Berlin, Tyskland)

 

- Prof. Maier & Prof. Honnigsmann (Wien - Østerrike)

 

- Prof. Horváth (Budapest - Ungarn)

 

-Prof. Piaserico (Firenze -Italia)

 

Bakgrunn

 

 • Presentert på EADV kongressen i Budapest (2004), Paris (2005), Firenze (2006).

   

 • Presentert på den internasjonale kongressen for dermatologi i Praha, 2009.

   

 • Presentert på en rekke konferanser for dermatologi i Europa, Kina og N.Z. i 2010/11

   

  Legg inn sertifikat!

   

KLINISKE STUDIER

 

Mål med studien:

 

Vurdere effekt og sikkerhet av Dr Michaels produktgruppe for behandling og håndtering av stabil kronisk plakkpsoriasis.

 

KLINISKE STUDIER

 

Den kliniske studien har totalt involvert:

 

 • 592 individer

   

 • gjennomsnittsalder på 45,3 år

   

 • 54 % menn, 46% kvinner

   

 • 12 % i alderen <20 år gammel

 

 • over en 8 ukers periode

   

 • Multi-sentrerte studier i Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Tyskland og Russland. Forbedring ble målt ved hjelp av PASI (Psoriasis Aktivitets alvorlighets Indeks) verdiene for følgende markører: Erythema, Parakeratosis, hyperkeratose og infiltrasjon.

   

RESULTATENE INNBEFATTER PASI SCORER:

 

 • Ved starten: VERUM: 14.6 +/- 4.2SD - PLACEBO: 11.8 +/- 3.1SD

   

 • Etter 8 uker med behandling: VERUM: 2,4 +/- 1,2 SD - PLACEBO: 9.2 +/- 2.3 SD

   

Figuren viser gjennomsnittsverdien av PASI score, legg inn!

 

RESULTATENE

 

 • 65 % av pasientene oppnådde total oppløsning

   

 • 21 % av pasientene 75 % forbedring

   

 • 5 % oppnådde 50 % + forbedring

   

 • 5 % oppnådde liten eller ingen forbedring

   

 • 4 % var ikke-kompatibel og ble avbrutt

   

RESULTATENE AV STATISTISK ANALYSE:

 

 • VERUM - 84 % reduksjon i PASI score

   

 • PLACEBO - 22 % reduksjon i PASI score

   

Forskjellen i PASI poengsum reduksjonen på 8 uker ved oppfølging og sammenligning mellom de to gruppene var statistisk signifikant (p <0.01) ved hjelp av mann-Whitney-U Test med SPSS Windows.

 

Kliniske studier

 

 • Resultatene fra de kliniske studiene i Østerrike var så enestående at de regulatoriske organene trodde at produktene inneholdt STEROIDER

   

 • Studiet ble pålagt å benytte et uavhengig laboratorium til å utføre tester på de tre produktene for steroider (103 varianter) og kalsipotriol

   

 • RESULTATER - INGEN av de 3 produktene inneholdt hverken steroider eller kalsipotriol

   

   

Legg inn rapport!

 

KLINISKE STUDIER

 

 • I gjennomsnitt 89 % suksessrate

   

 • Synlig forbedring på 7 dager

   

 • INGEN Kortikosteroider

   

 • Urteekstrakter

   

Dobbel blind-studie gjennomført i Østerrike

 

(Se plakat)

 

Klinisk studie som ble publisert i JEADV

 

KONKLUSJON

 

Dr Michaels produktserie er et trygt og effektivt behandlingsalternativ for mild til alvorlig kronisk plakkpsoriasis

 

Andre kommentarer:

 

«Internasjonal og nasjonal erfaring viser at produkter som vanligvis benyttes til behandling av psoriasis ikke alltid har effekt. Videre er det et faktum at behandlingen er av betydelig lengde og ofte forårsaker en del uønskede bivirkninger. Når man ser på de ovennevnte fakta, er utvikling og innføring av en produktserie av ikke-hormonell basis egnet for ekstern behandling av psoriasis svært viktig, ettersom langvarig bruk av steroide preparater fører til en rekke uønskede lokale og systemiske effekter hos pasienter.»

 

Professor N. G. Korotky

 

 • Doktor i medisinske fag

   

 • Korresponderende medlem av det russiske vitenskapsakademiet

   

 • Leder for Avdeling for dermatologi og Venereologi, Pediatric Clinic, Russian State Medical University

   

 • Overlege ved Institutt for Dermato-allergology, Russian Pediatric Hospital Clinic.

   

Copyright © All Rights Reserved